1.
Akner-Koler C, Ranjbar P. Integrating Sensitizing Labs in an Educational Design Process for Haptic Interaction. FormAkademisk [Internett]. 19. august 2016 [sitert 31. oktober 2020];9(2). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/1269