1.
Toft S, Holte K. Det skapende rom. FormAkademisk [Internett]. 1. november 2017 [sitert 18. november 2019];10(3). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/1400