1.
Yalcin M. Progressive Development of Creative Design Skills from Kindergarden Education. FormAkademisk [Internett]. 13. juli 2015 [sitert 27. februar 2020];8(1). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/1403