1.
Lutnæs E. Læringserfaringer for reflekterte forbrukere. Kritisk refleksjon og systemorientert design. FormAkademisk [Internett]. 31. desember 2015 [sitert 4. juni 2020];8(3). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/1433