1.
Lutnæs E. Læringserfaringer for reflekterte forbrukere. Kritisk refleksjon og systemorientert design. FormAkademisk [Internett]. 31des.2015 [sitert 20apr.2019];8(3). Available from: https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/1433