1.
Vold T. Bokanmeldelse: Om kunsten å formidle kunst!. FormAkademisk [Internett]. 27. oktober 2015 [sitert 27. oktober 2020];8(2). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/1512