1.
Barba E. Systemic Design for Second-Order Effects. FormAkademisk [Internett]. 19. april 2017 [sitert 28. september 2020];10(1). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/1690