1.
Barba E. Systemic Design for Second-Order Effects. FormAkademisk [Internett]. 19. april 2017 [sitert 6. desember 2019];10(1). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/1690