1.
Sevaldson B. Redesigning Systems Thinking. FormAkademisk [Internett]. 21. mars 2017 [sitert 8. juli 2020];10(1). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/1755