1.
Lutnæs E, Fallingen N. Bærekraftig utvikling gjennom skapende praksis. FormAkademisk [Internett]. 29. desember 2017 [sitert 4. juni 2020];10(3). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/1825