1.
Reitan JB. Åpen tilgang til vitenskapelig publisering. FormAkademisk [Internett]. 21. desember 2016 [sitert 31. oktober 2020];9(2). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/1880