1.
Forlizzi J, Sevaldson B, Ryan A. Relating Systems Thinking and Design III. FormAkademisk [Internett]. 24. mai 2017 [sitert 4. juni 2020];10(1). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/2137