1.
Maapalo P. Åtte læreres trearbeidspraksiser. FormAkademisk [Internett]. 17. desember 2018 [sitert 14. juli 2020];11(5). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/2246