1.
Scott Frisch N, Bergman S. Design Learning for Tomorrow. FormAkademisk [Internett]. 18. september 2017 [sitert 31. oktober 2020];10(2). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/2271