1.
Næss P. Bokanmeldelse: Kritisk diskursanalyse. FormAkademisk [Internett]. 16. oktober 2017 [sitert 31. oktober 2020];10(3). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/2300