1.
Reitan JB. Internasjonal anerkjennelse av FormAkademisk. FormAkademisk [Internett]. 6. desember 2017 [sitert 27. oktober 2020];10(3). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/2538