1.
Brænne K. Frå DesignDialog til Design Literacy. FormAkademisk [Internett]. 29. desember 2018 [sitert 8. desember 2019];11(1). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/2574