1.
Waterhouse A-HL, Søyland L, Carlsen K. Eksperimentelle utforskinger av materialer og materialitet i transmaterielle landskaper. FormAkademisk [Internett]. 8. mai 2019 [sitert 19. januar 2020];12(1). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/2648