1.
Braenne K, Heggvoll J. Begynnaropplæring i teikning. FormAkademisk [Internett]. 8. oktober 2018 [sitert 20. februar 2020];11(3). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/2678