1.
Berg A, Disen K. Striper. FormAkademisk [Internett]. 9. oktober 2018 [sitert 12. juli 2020];11(3). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/2682