1.
Kramer H. Når tilskueren tegner. FormAkademisk [Internett]. 9. oktober 2018 [sitert 22. november 2019];11(3). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/2741