1.
Montarou C. Hvordan øke bevisstheten om den førspråklige dimensjonen av det kroppslige nærværet i tegning?. FormAkademisk [Internett]. 8. oktober 2018 [sitert 15. november 2019];11(3). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/2829