1.
Montarou C. Hvordan øke bevisstheten om den førspråklige dimensjonen av det kroppslige nærværet i tegning?. FormAkademisk [Internett]. 8okt.2018 [sitert 21apr.2019];11(3). Available from: https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/2829