1.
Hestad M, Killi S. Samskaping til glede og besvær . FormAkademisk [Internett]. 7. april 2020 [sitert 19. september 2020];13(1). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/2959