1.
Hensel MU, Sørensen SS. Performance-oriented architecture and urban design. FormAkademisk [Internett]. 17. juli 2019 [sitert 18. september 2019];12(2). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/2963