1.
Reitan JB. FormAkademisk 10 år – med forskning på design og designdidaktikk. FormAkademisk [Internett]. 8. oktober 2018 [sitert 10. desember 2019];11(1). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/2966