1.
Reitan JB. Leder. Finansiell støtte til FormAkademisk. FormAkademisk [Internett]. 4. mars 2019 [sitert 2. juni 2020];11(5). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/3236