1.
Hensel MU, Hensel DS, Sevaldson B. Editorial RSD6. FormAkademisk [Internett]. 17. juli 2019 [sitert 4. juli 2020];12(2). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/3406