1.
Klæbo K. Digital didaktikk sett i lys av kvalifikasjonsrammeverket. FormAkademisk [Internett]. 3. september 2015 [sitert 8. juli 2020];8(2). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/568