1.
Sandven J. Jubileum og visjoner - 75 år på Notodden. FormAkademisk [Internett]. 23. september 2013 [sitert 10. august 2020];6(2). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/659