1.
Ollove M, Lteif D. Integrating Systems Thinking and Storytelling. FormAkademisk [Internett]. 14. mars 2017 [sitert 15. november 2019];10(1). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/874