1.
Gulliksen MS. Beredskapskunnskap – navet i Lærerutdanning i Kunst og håndverk. FormAkademisk [Internett]. 31. desember 2014 [sitert 23. oktober 2020];7(5). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/902