1.
Fauske LB. Å etablere et akademisk formingsfaglig miljø. Tilbakeblikk på den tidlige fasen for hovedfag i forming. FormAkademisk [Internett]. 31. desember 2014 [sitert 23. oktober 2020];7(5). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/930