1.
Kvellestad RV. Statens lærer(høg)skole i forming Oslo 1966-1994 - ein utdanningsinstitusjon med samfunnsansvar og berekraft i fokus. FormAkademisk [Internett]. 30. desember 2015 [sitert 31. mai 2020];8(3). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/962