Austestad, Anna, Stipendiat, Avd. for estetiske fag, HiO