Forfatterdetaljer

Grange, Kristina, Sverige

  • Vol 3, Nr 2 (2010) - Artikler
    Mellan skrå och profession. Om de svenska arkitekt- och ingenjörsutbildningarnas framväxt och hur ett dominerande kunskapsideal har tagit form
    Sammendrag  PDF