Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Vol 8, Nr 1 (2015): DRS // CUMULUS Oslo 2013 Imagining the unknown - Responsible creativity for a better tomorrow Sammendrag   PDF (English)
Eva Lutnæs
 
Vol 6, Nr 1 (2013) Innsikt, utsikt og oversikt. Transparens og glassvegger i nye skoleanlegg Sammendrag   PDF
Else Margrethe Lefdal
 
Vol 9, Nr 2 (2016) Integrating Sensitizing Labs in an Educational Design Process for Haptic Interaction Sammendrag   PDF (English)
Cheryl Akner-Koler, Parivash Ranjbar
 
Vol 10, Nr 1 (2017): Relating Systems Thinking and Design III Integrating Systems Thinking and Storytelling Sammendrag   PDF (English)
Maggie Ollove, Diala Lteif
 
Vol 7, Nr 4 (2014): Relating Systems Thinking and Design II Interliminal Design: Understanding cognitive heuristics to mitigate design distortion Sammendrag   PDF (English)
Andrew McCollough, DeAunne Denmark, Donald Harker
 
Vol 6, Nr 2 (2013): MAKING - Materiality and Knowledge conference Intermingled Bodies. Distributed Agency in an Expanded Appreciation of Making Sammendrag   PDF (English)
Terence E. Rosenberg
 
Vol 10, Nr 3 (2017) Internasjonal anerkjennelse av FormAkademisk Sammendrag   PDF (English)   PDF
Janne Beate Reitan
 
Vol 10, Nr 1 (2017): Relating Systems Thinking and Design III Introducing systems-oriented design for complex societal contexts in design engineering education Sammendrag   PDF (English)
Jairo da Costa Junior, Ana Laura Rodrigues dos Santos, Jan Carel Diehl
 
Vol 6, Nr 2 (2013): MAKING - Materiality and Knowledge conference Jubileum og visjoner - 75 år på Notodden Sammendrag   PDF
Jostein Sandven
 
Vol 6, Nr 3 (2013) Kampen om skoleanlegget - historikken bak baseskolene Sammendrag   PDF
Erlend Vinje
 
Vol 6, Nr 2 (2013): MAKING - Materiality and Knowledge conference Knowledge in the Making. On Production and Communication of Knowledge in the Material Practices of Architecture Sammendrag   PDF (English)
Fredrik Nilsson
 
Vol 4, Nr 1 (2011) Kopiering av tradisjonskunst som læringsmetode Sammendrag   PDF
Mari Rorgemoen
 
Vol 5, Nr 2 (2012): 5-års jubileum for FORMakademisk Kritisk realisme og byplanforskning Sammendrag   PDF
Petter Næss
 
Vol 3, Nr 2 (2010) Kunst- og designfagenes plassering i videregående opplæring 1976-2006 Sammendrag   PDF
Liv Merete Nielsen
 
Vol 6, Nr 3 (2013) Kunst og håndverk – fag eller tverrfaglig felt? Sammendrag   PDF
Kjetil Sømoe
 
Vol 8, Nr 2 (2015) Leder. Designutdanning i framtidas skole i Norge Sammendrag   PDF   PDF (English)
Janne Beate Reitan
 
Vol 6, Nr 1 (2013) Leder. FORMakademisk som publiseringskanal for artikkelbaserte doktoravhandlinger Sammendrag   PDF   PDF (English)
Janne Beate Reitan
 
Vol 8, Nr 3 (2015) Leder. FORMakademisk – både akademisk ledende og aktivt rekrutterende Sammendrag   PDF (English)   PDF
Janne Beate Reitan
 
Vol 7, Nr 2 (2014) Leder. Forskning for forbedret praksis - innen formgiving, kunst og håndverk Sammendrag   PDF   PDF (English)
Liv Merete Nielsen, Janne Beate Reitan
 
Vol 7, Nr 5 (2014) Leder. Ja takk – både håndverk og digitale verktøy i grunnopplæringen Sammendrag   PDF   PDF (English)
Liv Merete Nielsen, Janne Beate Reitan
 
Vol 6, Nr 3 (2013) Leder. Permanent økonomisk støtte til FORMakademisk Sammendrag   PDF   PDF (English)
Janne Beate Reitan
 
Vol 7, Nr 5 (2014) Lokalisering av nye videregående skoler – argumenter for sentrumslokalisering Sammendrag   PDF
Else Margrethe Lefdal
 
Vol 9, Nr 2 (2016) Lærernes arbeidstid i Kunst og håndverk – grunnlaget for gammeldags leseplikt i grunnskolen Sammendrag   PDF
Catrine Lie, Liv Merete Nielsen
 
Vol 8, Nr 3 (2015) Læringserfaringer for reflekterte forbrukere. Kritisk refleksjon og systemorientert design Sammendrag   PDF
Eva Lutnæs
 
Vol 4, Nr 2 (2011) MAKING - an International Conference on Materiality and Knowledge Detaljer   PDF   PDF (English)
Marte Sørebø Gulliksen
 
Vol 6, Nr 2 (2013): MAKING - Materiality and Knowledge conference Making and the sense it makes Sammendrag   PDF (English)
Mikkel B. Tin
 
Vol 6, Nr 2 (2013): MAKING - Materiality and Knowledge conference Making design representations as catalysts for reflective making in a collaborative design research process Sammendrag   PDF (English)
Jessica Schoffelen, Selina Schepers, Liesbeth Huybrechts, Laura Braspenning
 
Vol 6, Nr 2 (2013): MAKING - Materiality and Knowledge conference Making sense. What can we learn from experts of tactile knowledge? Sammendrag   PDF (English)
Camilla Groth, Maarit Mäkelä, Pirita Seitamaa-Hakkarainen
 
Vol 2, Nr 1 (2009): Designdialoger Mellan profession och akademi. Reflektioner kring arkitekturforskningens egenart Sammendrag   PDF
Sten Gromark
 
Vol 3, Nr 2 (2010) Mellan skrå och profession. Om de svenska arkitekt- och ingenjörsutbildningarnas framväxt och hur ett dominerande kunskapsideal har tagit form Sammendrag   PDF
Kristina Grange
 
Vol 2, Nr 1 (2009): Designdialoger Mesterlæremodellen – til hinder for utvikling av arkitekters kommunikasjonskompetanse? Sammendrag   PDF
Barbro Grude Eikseth
 
Vol 4, Nr 2 (2011) Minicities in suburbia – A model for urban sustainability? Sammendrag   PDF   PDF (English)
Per Gunnar Røe, Inger-Lise Saglie
 
Vol 1, Nr 1 (2008) More Than a Quarter of a Century: The Doctoral Programme at Oslo School of Architecture and Design: notes on the development of education since 1981 Sammendrag   PDF
Halina Dunin-Woyseth
 
Vol 6, Nr 1 (2013) Multimodale skapande praksisar. Forsøk på artikulasjonar ut frå sosialsemiotikk og samtidas relasjonelle kunsthandverk Sammendrag   PDF
Tollef Thorsnes, Aslaug Veum
 
Vol 1, Nr 1 (2008) Når øyet styrer hånden: Om mestringsprosesser i barnehagen Sammendrag   PDF
Nina Scott Frisch
 
Vol 2, Nr 2 (2009) Nasjonalgalleriets basisutstilling Kunst 1 - om museale tumulter Sammendrag   PDF
Joar Skrede
 
Vol 4, Nr 2 (2011) Nation in a sheep’s coat: The Icelandic sweater Sammendrag   PDF   PDF (English)
Gudrun Helgadottir
 
Vol 2, Nr 2 (2009) Noen tanker om ”doctorateness” Sammendrag   PDF
Halina Dunin-Woyseth, Liv Merete Nielsen
 
Vol 4, Nr 1 (2011) Performance-oriented Architecture and the Spatial and Material Organisation Complex. Rethinking the Definition, Role and Performative Capacity of the Spatial and Material Boundaries of the Built Environment Sammendrag   PDF (English)   PDF
Michael Ulrich Hensel
 
Vol 3, Nr 1 (2010): Research by Design Performance-oriented Architecture: Towards a Biological Paradigm for Architectural Design and the Built Environment Sammendrag   PDF (English)   PDF (English)
Michael Ulrich Hensel
 
Vol 5, Nr 2 (2012): 5-års jubileum for FORMakademisk Pictorial Involvement. Providing access to philosophical texts via visualization through artistic practice Sammendrag   PDF (English)
Veronika Reichl, Maria Martina Keitsch
 
Vol 5, Nr 1 (2012): NORDCODE Design Research Seminar Preparing design students for strategic design Sammendrag   PDF   PDF (English)
Jørgen Rasmussen, Bo Schiønning Mortensen, Birgitte Geert Jensen
 
Vol 5, Nr 1 (2012): NORDCODE Design Research Seminar Proceedings from the Nordcode Seminar - Participation and Dialogue Sammendrag   PDF (English)   PDF
Liv Merete Nielsen, Susann Vihma, Tore Gulden, Arild Berg
 
Vol 8, Nr 2 (2015) Profesjonsdilemmaer i det kunstpedagogiske felt Sammendrag   PDF
Eva Lutnæs
 
Vol 8, Nr 1 (2015): DRS // CUMULUS Oslo 2013 Progressive Development of Creative Design Skills from Kindergarden Education Sammendrag   PDF (English)
Meryem Yalcin
 
Vol 10, Nr 1 (2017): Relating Systems Thinking and Design III Redesigning Systems Thinking Sammendrag   PDF (English)
Birger Sevaldson
 
Vol 6, Nr 1 (2013) Relating Systems Thinking & Design 2013. Emerging Contexts for Systemic Design Sammendrag   PDF (English)
Birger Sevaldson
 
Vol 7, Nr 3 (2014): Relating Systems Thinking and Design I Relating Systems Thinking and Design I. Practical Advances in Systemic Design Sammendrag   PDF (English)
Birger Sevaldson, Alex J. Ryan
 
Vol 7, Nr 4 (2014): Relating Systems Thinking and Design II Relating Systems Thinking and Design II. Theoretical Evolution in Systemic Design Sammendrag   PDF (English)
Peter Jones
 
Vol 10, Nr 1 (2017): Relating Systems Thinking and Design III Relating Systems Thinking and Design III Sammendrag   PDF (English)
Jodi Forlizzi, Birger Sevaldson, Alex Ryan
 
Vol 1, Nr 1 (2008) Rich Design Research Space Sammendrag   PDF (English)
Birger Sevaldson
 
Vol 1, Nr 1 (2008) Rom i planleggingsperspektiv Sammendrag   PDF
Petter Næss
 
Vol 6, Nr 2 (2013): MAKING - Materiality and Knowledge conference Situating Creative Artifacts in Art and Design Research Sammendrag   PDF (English)
Nithikul Nimkulrat
 
Vol 8, Nr 3 (2015) Statens lærer(høg)skole i forming Oslo 1966-1994 - ein utdanningsinstitusjon med samfunnsansvar og berekraft i fokus Sammendrag   PDF
Randi Veiteberg Kvellestad
 
Vol 2, Nr 1 (2009): Designdialoger Striden om typografiens sjel – Max Bill versus Jan Tschichold Sammendrag   PDF
Øyvin Rannem
 
Vol 7, Nr 3 (2014): Relating Systems Thinking and Design I System Design for Sustainable Energy for all. A new challenging role for design to foster sustainable development Sammendrag   PDF (English)
Carlo Vezzoli, Emanuela Delfino, Lorraine Amollo Ambole
 
Vol 10, Nr 1 (2017): Relating Systems Thinking and Design III Systemic Approach to Architectural Performance Sammendrag   PDF (English)
Marie Davidova
 
Vol 10, Nr 1 (2017): Relating Systems Thinking and Design III Systemic Design for Second-Order Effects Sammendrag   PDF (English)
Evan Barba
 
Vol 7, Nr 3 (2014): Relating Systems Thinking and Design I Systemic Design: Two Canadian Case Studies Sammendrag   PDF (English)
Alex Ryan, Mark Leung
 
Vol 7, Nr 3 (2014): Relating Systems Thinking and Design I Systemic Government and the Civil Servant. A New Pattern for Systemic Design Sammendrag   PDF (English)
Jonathan A Veale
 
Vol 7, Nr 3 (2014): Relating Systems Thinking and Design I Systems Design Perspective of Healthcare Provision in Humanitarian Aid Sammendrag   PDF (English)
Ana Laura Santos, Linda S.G.L. Wauben
 
Vol 7, Nr 4 (2014): Relating Systems Thinking and Design II Systems Thinking in Design: Service Design and self-Services Sammendrag   PDF (English)
John Darzentas, Jenny Siobhane Darzentas
 
Vol 7, Nr 5 (2014) Taswir – perspektiver fra en meningsutveksling om figurativ fremstilling i sunni-islam Sammendrag   PDF
Birte Brekketo
 
Vol 5, Nr 1 (2012): NORDCODE Design Research Seminar Teaching strategic and systems design to facilitate collaboration and learning Sammendrag   PDF   PDF (English)
Andre Liem
 
Vol 7, Nr 3 (2014): Relating Systems Thinking and Design I Teaching Systemic Design in the Context of Organizational Communication Sammendrag   PDF (English)
Gordon Rowland
 
Vol 7, Nr 3 (2014): Relating Systems Thinking and Design I Teaching Systems. Getting future IT entrepreneurs to see the full picture Sammendrag   PDF (English)
Andrea Resmini, Bertil Carlsson
 
Vol 8, Nr 3 (2015) Tegning og fagspråk – et kritisk blikk på lærebøker i tegning som benyttes i faglærerutdanning Sammendrag   PDF
Clara Christina Myhr Stavnås, Liv Merete Nielsen
 
Vol 8, Nr 1 (2015): DRS // CUMULUS Oslo 2013 Testing keywords internationally to define and apply undergraduate assessment standards in art and design Sammendrag   PDF (English)
Robert Harland
 
Vol 5, Nr 2 (2012): 5-års jubileum for FORMakademisk The discursive (re)production of flexible capitalism. From culture and trade to culture as trade Sammendrag   PDF   PDF (English)
Joar Skrede
 
Vol 5, Nr 1 (2012): NORDCODE Design Research Seminar The encounter between two research disciplines – innovation through rethinking values and mealtime in nursing homes Sammendrag   PDF   PDF (English)
Kristin Støren Wigum, Anne Guttormsen Vinsnes
 
Vol 8, Nr 1 (2015): DRS // CUMULUS Oslo 2013 The Global Studio - Incorporating Peer-Learning into the Design Curriculum Sammendrag   PDF (English)
Aysar Ghassan, Erik Bohemia
 
Vol 6, Nr 1 (2013) The issue of sustainable urban development in a neoliberal age. Discursive entanglements and disputes Sammendrag   PDF
Joar Skrede
 
Vol 10, Nr 1 (2017): Relating Systems Thinking and Design III The Many Faces of Design Sammendrag   PDF (English)
Perin L.Z. Ruttonsha
 
Vol 7, Nr 4 (2014): Relating Systems Thinking and Design II The Methodological Unboundedness of Limited Discovery Processes Sammendrag   PDF (English)
John Benjamin Cassel
 
Vol 2, Nr 2 (2009) The Norwegian School Subject Art and Crafts - Tradition and Contemporary Debate Sammendrag   PDF
Ingvild Digranes
 
Vol 4, Nr 1 (2011) The Oslo Museum Puzzle. Reflections on the relation between culture and economy Sammendrag   PDF (English)   PDF
Joar Skrede
 
Vol 6, Nr 4 (2013): Architectural competitions I The Premises of the Event. Are architectural competitions incubators for events? Sammendrag   PDF (English)
Loïse Lenne
 
Vol 4, Nr 2 (2011) The Strategic Use of Service Design for Leaders in Service Organizations Sammendrag   PDF   PDF (English)
Judith Gloppen
 
Vol 7, Nr 4 (2014): Relating Systems Thinking and Design II The strengths / limits of Systems Thinking denote the strengths / limits of Practice-Based Design Research Sammendrag   PDF (English)
Wolfgang Jonas
 
Vol 6, Nr 2 (2013): MAKING - Materiality and Knowledge conference The Unheimliche Approach in the Making of Interiors Sammendrag   PDF (English)
Karel Deckers
 
Vol 2, Nr 1 (2009): Designdialoger Tilnærminger til teknologi og design i grunnskolen. – Nysgjerrig, skapende, kritisk? Sammendrag   PDF
Anna Austestad, Eva Lutnæs
 
Vol 6, Nr 1 (2013) Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur Sammendrag   PDF
Erlend Vinje
 
Vol 5, Nr 2 (2012): 5-års jubileum for FORMakademisk Towards a New Virtualist Design Research Programme Sammendrag   PDF (English)
David Wang
 
Vol 6, Nr 2 (2013): MAKING - Materiality and Knowledge conference Towards Posthumanist Design: With-Water Sammendrag   PDF (English)
Lisa Meaney
 
Vol 7, Nr 2 (2014) Undersøkende praksis - tema- og prosjektorientert bildeundervisning Sammendrag   PDF
Erling Framgard
 
Vol 2, Nr 1 (2009): Designdialoger Universell utforming i arkitektpraksis – belyst gjennom to offentlige bygg Sammendrag   PDF
Inger-Marie Hølmebakk
 
Vol 6, Nr 3 (2013) Universell utforming og den vanskelige avgrensingen av «alle» Sammendrag   PDF
Lars Christian Risan, Siri Nørve
 
Vol 9, Nr 2 (2016) Universell utforming som tema i høyere utdanning Sammendrag   PDF
Ulf Rydningen, Dorte Lybye Norenberg, Inger Marie Lid
 
Vol 7, Nr 2 (2014) Urban routes and commuting bicyclists’ aesthetic experiences Sammendrag   PDF (English)
Harpa Stefansdottir
 
Vol 5, Nr 1 (2012): NORDCODE Design Research Seminar User Requirements of Furniture Influenced by a Move to a Senior Housing Sammendrag   PDF   PDF (English)
Oskar Jonsson, Lena Sperling, Britt Östlund, Elisabeth Dalholm Hornyánszky
 
Vol 2, Nr 1 (2009): Designdialoger Vad är tillräckligt mjukt? – kulturell socialisering och lärande i skolans slöjdpraktik Sammendrag   PDF
Bent Illum, Marléne Johansson
 
Vol 4, Nr 2 (2011) Vedlikehald av ein konstruert kontrovers – kunstpedagogikk og handverkstradisjon i kunst- og handverksfaget Sammendrag   PDF   PDF (English)
Karen Braenne
 
Vol 8, Nr 1 (2015): DRS // CUMULUS Oslo 2013 Vernacular traditions in Norwegian jewelry design - Past, present, future Sammendrag   PDF (English)
Astrid Skjerven
 
Vol 4, Nr 2 (2011) Ways of talking about drawing practices. Sociocultural views: Gombrich and visually controlled drawing Sammendrag   PDF   PDF (English)
Nina Scott Frisch
 
Vol 7, Nr 2 (2014) What We Talk About When We Talk About Design. Toward a Taxonomy of Design Competencies Sammendrag   PDF (English)
Øivind Røise, Håkan Edeholt, Andrew Morrison, Cato Alexsander Bjørkli, Thomas Hoff
 
Vol 4, Nr 1 (2011) When past and new experiences meet. Negotiating meaning with 3-D materials in early childhood education Sammendrag   PDF (English)   PDF
Biljana C. Fredriksen
 
Vol 7, Nr 1 (2014): Architectural competitions II Who - or What - "Wins" an Architectural Competition? A Model and a Case Study Sammendrag   PDF (English)
Carlo Menon, David Vanderburgh
 
Vol 3, Nr 1 (2010): Research by Design ‘Getting Going’ – Research by Design Sammendrag   PDF (English)   PDF (English)
Andrew Morrison, Birger Sevaldson
 
101 - 198 av 198 elementer << < 1 2