Open Access Journals at HiOA


 

OJS - publiseringsplattform for Open Access-tidsskrifter

Læringssenter og bibliotek tilbyr en publiseringsløsning for vitenskapelige Open Access tidsskrifter utgitt ved HiOA. Vi ønsker å gjøre terskelen lavere for å starte et eget tidsskrift, og vil tilby den tekniske løsningen og kompetansen som trengs for å publisere et tidsskrift.

Ønsker du å utgi ditt eget tidsskrift, ta kontakt med oss på ojs@hioa.no

Alle våre tidsskrifter er publisert med en CC-BY lisens, gratis å lese og publisere i, og innsending av manuskripter er åpent for alle.

 

HiOA utgir også en egen skriftserie som ligger åpent tilgjengelig på http://skriftserien.hioa.noTidsskriftside: topplogo

FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice

Form Akademisk

FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk

           Følg oss på facebook.   

Det er ikke nødvendig å logge seg inn for å lese Form Akademisk.

Tidsskriftside: topplogo

Human Rights Education Review

Tidsskriftside: topplogo

InFormation - Nordic Journal of Art and Research

InFormation er et tverrfaglig, fagfellevurdert tidsskrift for kunst og forskning. Tidsskriftets mål er å spre kunnskap og erfaring fra forskning og utviklingsprosjekter innen kunstnerisk praksis og refleksjon, kunstutdanning, kunst- og kulturteori og relaterte områder.

NJCIE

Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE)

Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) seeks to analyze educational discourse, policy and practice across disciplines and their implications for teaching and learning. The journal investigates these topics through an interdisciplinary lens focusing on new insights and fostering critical debate about the role of education in diverse societies. NJCIE is concerned with issues of human rights, democracy, social justice, and stresses the interplay of local, national, regional and global contexts shaping education. The ways in which local understandings can bring to light the trends, effects and influences that exist in different contexts globally highlight the general understanding of Comparative and International Education in NJCIE.

Nordic Journal of Social Research

Nordic Journal of Social Research

Nordic Journal of Social Research (NJSR) er et open access, nettbasert, engelskspråklig tidsskrift som publiserer fagfellevurderte artikler, og som formidler vitenskapelige undersøkelser og debatter relatert til samfunnsvitenskapelig forskning i Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island.
Tidsskriftside: topplogo

Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning

Nordisk Barnehageforskning (NBF) er et akademisk forum for publisering av vitenskapelig dokumentasjon av barnehagefaglig forsknings- og utviklingsarbeid. Tidsskriftet gir ut vitenskapelige artikler og essays på skandinaviske språk (norsk, svensk og dansk) og engelsk. Norsk er tidsskriftets redaksjonsspråk.

Tidsskriftside: topplogo

Professions and Professionalism

Professions and Professionalism (P&P) is an open-access journal that invites research-based empirical, theoretical or synoptic articles focusing on traditional professions as well as other knowledge based occupational groups approached from any perspective or discipline.

Radiography Open

Radiography Open

Radiography Open er et åpent vitenskapelig tidsskrift som publiserer vitenskapelige original artikler, oversikt artikler og case studies. I tillegg har Radiography Open faste spalter med fagstoff som bidrag til kunnskapsbasert praksis.
Tidsskriftside: topplogo

Reconceptualizing Educational Research Methodology

Reconceptualizing Educational Research Methodology (RERM) is an internationally refereed journal for researchers and practitioners investigating, tracing and theorizing practices, documentations and politics in education.

Scandinavian Journal of Vocations in Development

Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling

The "Scandinavian Journal of Vocations in Development (SJVD)” er et fagfellevurdert Open Access tidsskrift  for yrkesrelevant utdanning til yrker og profesjoner under motto: ”Yrkesfag utvikles i fellesskap”. Tidsskriftet har rutiner for ekstern dobbelblind fagfellevurdering.

Tidsskriftside: topplogo

Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap

Tidsskriftet Arkiv

Tidsskriftet Arkiv

Tidsskriftet Arkiv har som formål å styrke den vitskaplege tilnærminga til arkivfaget og skal vere ein uavhengig arena for fagleg utvikling og debatt. Tidsskriftet publiserer fagfellevurdert artiklar og fagartiklar utan fagfellevurdering, debattinnlegg og redaksjonelle kommentarar. Det er kostnadsfritt for forfattere å publisere i Tidsskriftet Arkiv.

Tidsskrift for Ungdomsforskning

Tidsskrift for ungdomsforskning

Tidsskrift for ungdomsforskning publiserer forskningsbaserte artikler hvor ungdom er tema. Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1.

1 - 15 av 15 elementer