Open Access Journals at HiOA


Open Access Journals

Offers researchers and research groups at Oslo and Akershus University College a free service for digital publishing of journals and other peer-reviewed series. The service is provided by the Learning Centre and Library.

Contact us at ojs@hioa.no


FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice

FLEKS is a Norwegian acronym (flerkulturelle studier) referring to the thematic content of the journal. The journal welcomes special issues within the field of intercultural theory and practice.

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | Registrer

FORMakademisk

FORMakademisk er et fagfellevurdert tidsskrift åpent for publisering av forskningsartikler fra alle felt innen design, slik som industridesign, visuell kommunikasjon, interaksjonsdesign, arkitektur, landskapsarkitektur og urbanisme, og designdidaktikk på alle nivå fra barnehage til doktorgrad.

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | Registrer

InFormation - Nordic Journal of Art and Research

InFormation er et tverrfaglig, fagfellevurdert tidsskrift for kunst og forskning. Tidsskriftets mål er å spre kunnskap og erfaring fra forskning og utviklingsprosjekter innen kunstnerisk praksis og refleksjon, kunstutdanning, kunst- og kulturteori og relaterte områder. Tidsskriftet retter seg mot flere kunstfag og kunstpraksiser, som musikk, visuell kunst, dans, drama og teater. Bidrag som krysser og utfordrer tradisjonelle kunstneriske og vitenskapelige grenser ønskes velkommen.

I tråd med tidsskriftets tverrfaglige fokus, ønskes bidrag fra ulike teoretiske og metodologiske ståsteder velkommen. InFormation vil ta i bruk de mange mulighetene nettpublisering tilbyr, og åpner for bidrag som inkluderer tekst, lyd, bilder og videomateriale. Tidsskriftet ønsker derfor velkommen både tradisjonelle, tekstbaserte artikler og bidrag innenfor andre formater.

Innsendte bidrag kan være på skandinaviske språk eller engelsk.

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | Registrer

Nordisk barnehageforskning

Nordisk Barnehageforskning (NBF) er et akademisk forum for publisering av vitenskapelig dokumentasjon av barnehagefaglig forsknings- og utviklingsarbeid. Tidsskriftet gir ut vitenskapelige artikler og essays på skandinaviske språk (norsk, svensk og dansk) og engelsk med norsk som redaksjonsspråk. Tidsskriftet tar mål av seg til å være et vesentlig nasjonalt og nordisk forum for forsknings- og utviklingsarbeid innen hele barnehagefeltet. En prioritert oppgave for NBF er å presentere ny kunnskap og innsikt om barn, barnehager, barnehagepedagogikk og fagdidaktikk for ansatte i høyere utdanning, barnehagefeltet og andre med fokus og interesse for barnehageforskning. Alle bidrag kvalifiseres gjennom fagfellevurdering (review). Tidsskriftet driftes og utgis av Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med en rekke høgskoler og universiteter i Norge og Norden. Tidsskriftet er også støttet av Nordisk Publiseringsnemd for humanistiske fag og samfunnsvitenskapelige fag NOP-HS.

Noen versjoner av Internet Explorer gir deg ikke tilgang til å logge inn. I så tilfelle bruk en annen nettleser f. eks Firefox.


Vis tidsskrift | Nyeste utgave | Registrer

Professions and Professionalism

Professions and Professionalism (P&P) is an open-access journal that invites research-based empirical, theoretical or synoptic articles focusing on traditional professions as well as other knowledge based occupational groups approached from any perspective or discipline.

Based in a Nordic context, characterized by prioritizing no single theoretical horizon or methodological approach, the journal creates a space for development of the research field.

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | Registrer

Reconceptualizing Educational Research Methodology

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | Registrer

Techne Series: Research in Sloyd Education and Craft Science A

TECHNE SERIEN har inrättats för publicering av forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap. Serien publiserar forskning på engelska och nordiska språk. Techne serien vill uppmuntra till forskningsartiklar utifrån olika perspektiv; teoretiska, metodologiska och empiriska forskningsområden med inriktning på olika aspekter inom utbildning och lärande inom slöjdfältet. Artiklarna kan fokusera på sociala, psykologiska, pedagogiska, tekniska och kulturella sammanhang inom vilka hantverk och slöjd samverkar. Processer, tillverkning av artefakter och reflektion är av intresse inom olika utbildningskontexter såsom skolor, universitet, olika slöjdrelaterade praktiker och informella lärandemiljöer. Använda analyser kan vara utförda både utifrån kvalitativa och kvantitativa utgångspunkter.

TECHNE SERIENS namn har sitt ursprung i det grekiska ordet techne som används i betydelsen att göra och kunna någonting, både hantverksmässigt och konstnärligt, samt att förstå och veta i ordets vidaste betydelse, att klara av och verkställa eller att vara förtrogen med någonting. Techne-begreppet inrymmer alla de nordiska ämnesvarianterna forming, håndarbejde och slöjd samt duodji/sameslöjd.

SLÖJD använs som ett samlingsnamn för olika utbildningsrelaterad slöjd vars vetenskapsgrund finns i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap.

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | Registrer