OJS - publiseringsplattform for Open Access-tidsskrifter

Universitetsbiblioteket tilbyr en publiseringsløsning for vitenskapelige Open Access tidsskrifter utgitt ved OsloMet. Vi ønsker å gjøre det mulig for sterke fagmiljøer å starte egne tidsskrifter, og tilbyr den tekniske løsningen og kompetansen som trengs for å publisere et tidsskrift.

Ønsker du å utgi ditt eget tidsskrift, ta kontakt med oss på ojs@oslomet.no

Alle våre tidsskrifter er publisert med en CC-BY lisens, gratis å lese og publisere i, og innsending av manuskripter er åpent for alle.


Brukerveiledninger og ofte stilte spørsmål

 

Tidsskrift