Jan Sverre Knudsen, OsloMet — storbyuniversitetet
Postboks 4 St. Olavs plass
0130 Oslo

Kontaktperson

Jan Sverre Knudsen
Professor
Lærerutdanning og internasjonale studier. Institutt for barnehagelærerutdanning

Teknisk kontaktperson

Jan Sverre Knudsen