Boel Christensen-Scheel
OsloMet — storbyuniversitetet
Postboks 4 St. Olavs plass
0130 Oslo
Norway

Kontaktperson

Boel Christensen-Scheel
Professor
Lærerutdanning og internasjonale studier. Institutt for barnehagelærerutdanning

Teknisk kontaktperson

Jan Sverre Knudsen