Kontaktperson for tidsskriftet

Postadresse

Jan Sverre Knudsen, Høgskolen i Oslo og Akershus
Postboks 4 St. Olavs plass
0130 Oslo

Hovedkontakt

Jan Sverre Knudsen
Professor
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Institutt for barnehagelærerutdanning
E-post: JanSverre.Knudsen@hioa.no

Teknisk kontaktperson

Jan Sverre Knudsen
E-post: JanSverre.Knudsen@hioa.no