Redaksjonelle retningslinjer

Hovedfokus og spennvidde

InFormation er et tverrfaglig, fagfellevurdert tidsskrift for kunst og forskning. Tidsskriftets mål er å spre kunnskap og erfaring fra forskning og utviklingsprosjekter innen kunstnerisk praksis og refleksjon, kunstutdanning, kunst- og kulturteori og relaterte områder. Tidsskriftet retter seg mot flere kunstfag og kunstpraksiser, som musikk, visuell kunst, dans, drama og teater. Bidrag som krysser og utfordrer tradisjonelle kunstneriske og vitenskapelige grenser ønskes også velkommen.

I tråd med tidsskriftets tverrfaglige fokus, ønskes bidrag fra ulike teoretiske og metodologiske ståsteder velkommen. InFormation vil ta i bruk de mange mulighetene nettpublisering tilbyr, og åpner for bidrag som inkluderer tekst, lyd, bilder og videomateriale. Tidsskriftet ønsker derfor velkommen både tradisjonelle, tekstbaserte artikler og bidrag innenfor andre formater.

Innsendte bidrag kan være på skandinaviske språk eller engelsk.

 

Seksjonsretningslinjer

Leder

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Artikler

##section.default.policy##

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Merket Fagfellevurdert

Kunstnerisk utviklingsarbeid

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Merket Fagfellevurdert

Perspektiver

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Bokomtaler

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Merket Fagfellevurdert
 

Om fagvurderingsprosessen

InFormation følger retningslinjene for anonym fagfellevurdering. Alle bidrag som sendes til tidsskriftets Artikkelseksjon vil bli anonymt vurdert av to fagfeller fra redaksjonsrådet eller av andre fagpersoner foreslått av redaksjonsråd eller ansvarlig redaktør.

Fagfellene gir sin vurdering til redaksjonen, med en konklusjon om godkjenning eller avvisning. Vurderingen skal også inneholde forslag til forbedringer av den innsendte bidraget.

 

Open Access-retningslinjer

Tidsskriftet kommer til å gi alle brukere åpen tilgang (Open Access), det vil si fri og gratis tilgang til alt publisert innhold.