Redaksjon

Ansvarlig redaktør

  1. Professor Jan Sverre Knudsen, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norge

Redaksjonsmedlemmer

  1. Jon Helge Sætre, Norges musikkhøgskole; Høgskolen i Oslo og Akershus, Norge
  2. Professor Kristin Bergaust, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norge
  3. Professor Leif Hernes, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norge
  4. Research Fellow Anna Svingen-Austestad, Oslo and Akershus Univsersity College of Applied Sciences, Norge