Redaksjon

Ansvarlig redaktør

  1. Professor Jan Sverre Knudsen, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norge

Redaksjonsmedlemmer

  1. Jon Helge Sætre, Norges musikkhøgskole; Høgskolen i Oslo og Akershus, Norge
  2. Professor Kristin Bergaust, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norge
  3. Associate Professor Venke Aure, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norge
  4. Professor Leif Hernes, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norge
  5. Research Fellow Anna Svingen-Austestad, Oslo and Akershus Univsersity College of Applied Sciences, Norge