Tidsskriftets historie

InFormation ble opprettet av Høgskolen i Oslo og Akershus høsten 2011.