Mål tid(en): Dramaturgiske og kunnskapsteoretiske implikasjoner til en pragmatisk estetikk

  • Fride Lindstøl

Sammendrag

Artikkelen tar utgangspunkt i begreper fra den pragmatiske estetikken for å undersøke og analysere forholdet mellom estetisk erfaring og læring i en kunstpedagogisk praksis. Transformasjon, symbolsk interaksjon og erfaringshandlinger er sentrale begreper for analysen. Begrepene er valgt som verktøy for å undersøke interaksjon mellom elevenes forforståelse, symbolske medier og ulike former for kunnskap. Analysen blir illustrert og eksemplifisert gjennom kunstprosjektet Mål tid(en).
Publisert
2014-12-19
Hvordan referere
Lindstøl, F. (2014). Mål tid(en): Dramaturgiske og kunnskapsteoretiske implikasjoner til en pragmatisk estetikk. Nordic Journal of Art and Research, 3(2). https://doi.org/10.7577/information.v3i2.1210
Seksjon
Artikler