Etnoteaterets dialoger

  • Stine Nielsen Ellinggard Høgskolen i skolen

Sammendrag

Denne artikkelen bygger på studien «Skapelsen av et etnodrama» som omhandler skapelsesprosessen av et manuskript basert på intervju av unge skeive voksne. Med en hermeneutisk-fenomenologisk kunnskapsforståelse tar forskeren utgangspunkt i det kvalitative forskningsintervjuet og fortolkning av den subjektive livsverdenen som materiale for skapelsen av et etnodrama. Kunnskapsgenereringen utvikles gjennom en devisingprosess med unge amatørskuespillere. Med bakgrunn i funn fra studien diskuteres dialogperspektivet i etnoteaterproduksjoner i lys av Bachelards perspektiver på «The poetics of space». Artikkelens fokus er rettet mot etnoteaterets dialogiske innhold og egenskaper.
Publisert
2015-12-17
Hvordan referere
Ellinggard, S. N. (2015). Etnoteaterets dialoger. Nordic Journal of Art and Research, 4(2). https://doi.org/10.7577/if.v4i2.1538
Seksjon
Artikler