http://dx.doi.org/10.7577/if.v4i2.1538

Etnoteaterets dialoger

Stine Nielsen Ellinggard
Omslagsbilde

Sammendrag

Denne artikkelen bygger på studien «Skapelsen av et etnodrama» som omhandler skapelsesprosessen av et manuskript basert på intervju av unge skeive voksne. Med en hermeneutisk-fenomenologisk kunnskapsforståelse tar forskeren utgangspunkt i det kvalitative forskningsintervjuet og fortolkning av den subjektive livsverdenen som materiale for skapelsen av et etnodrama. Kunnskapsgenereringen utvikles gjennom en devisingprosess med unge amatørskuespillere. Med bakgrunn i funn fra studien diskuteres dialogperspektivet i etnoteaterproduksjoner i lys av Bachelards perspektiver på «The poetics of space». Artikkelens fokus er rettet mot etnoteaterets dialogiske innhold og egenskaper.

Fulltekst:

PDF


Copyright (c) 2015 Stine Nielsen Ellinggard

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.