Mulighetsrommet i kunstdidaktikken: betraktninger av til-stede-værelse

  • Rikke Gürgens Gjærum

Sammendrag

Artikkelen utforsker kunstdidaktikken som et mulighetenes «rom» for marginale røster. Gjennom et stedsfilosofisk perspektiv blir begrepet «rom» det metaforiske omdreiningspunkt. Hensikten er å åpne opp for et undringsfelleskap der den filosofiske vandring fra rom til rom bidrar til å utvide vår forståelse av både marginalitet og kunstdidaktikk. Artikkelen bidrar dermed både med en begrepsutvikling og teoriforståelse av kunst for, av og med aktører med marginale røster, sett gjennom samtidskunsteksempler fra Disability Art-sjangeren representert ved DE UTVALGTE og UNLIMITED 2014.
Publisert
2015-12-17
Hvordan referere
Gjærum, R. G. (2015). Mulighetsrommet i kunstdidaktikken: betraktninger av til-stede-værelse. Nordic Journal of Art and Research, 4(2). https://doi.org/10.7577/if.v4i2.1541
Seksjon
Artikler