Hvem får være musikkelev? – kunstdidaktisk eller terapeutisk ståsted

  • Elin Skogdal

Sammendrag

Denne artikkelen presenterer dagens situasjon for funksjonshemmedes deltakelse i musikkundervisning gjennom funn fra forskningsprosjektet «Mulighetenes musikk». I artikkelen diskuteres det hvorfor funksjonshemmede elever henvises til musikkterapi. Forfatteren presenterer de muligheter og utfordringer elever, musikkpedagoger, skoler og kulturskoler møter når de arbeider med en mer inkluderende musikkundervisning som mål. Studien «Mulighetenes musikk» viser klart at det er viktig for elevenes utvikling og inkludering, at det er et kunstdidaktisk perspektiv og ikke et terapeutisk perspektiv som styrer mål, innhold og gjennomføring av undervisningen. Å gi alle elevene et instrument å spille på kan ses som en utfordring, men ved å ta i bruk tilpasset musikkteknologi som instrument kan utfordringen forvandles til mange muligheter som kan utforskes og utprøves i musikalsk samspill med elevene.  At flere får muligheten til å komme med sine musikalske innspill, kan ses som en demokratiserende prosess av både musikkrom og samfunn, men for å gjøre denne muligheten tilgjengelig for flere, har vi funnet at det er et stort behov for kunnskap på alle nivåene i skole- og utdanningssystemet.
Publisert
2015-12-17
Hvordan referere
Skogdal, E. (2015). Hvem får være musikkelev? – kunstdidaktisk eller terapeutisk ståsted. Nordic Journal of Art and Research, 4(2). https://doi.org/10.7577/if.v4i2.1542
Seksjon
Artikler