Stories from a Geisha: Den stygge Andy

  • Remi Johansen Hovda

Sammendrag

I artikkelen beskrives det kunstneriske utviklingsarbeidet Stories from a Geisha. Arbeidet består av fire forskjellige dragshow i en performativ serie med én tematisk helhet. Tematikken serien bygger, på er hentet fra cross-dressingtradisjonen i det Canadiske forsvaret under andre verdenskrig. Artikkelen belyser utviklingen av seriens første show, ‘Den stygge Andy’, og diskuterer arbeidet med sjangerfornying. Fortellerkunst og dragshows kombineres i Stories from a Geisha som dermed fremstår som en ny sjanger: FortellerDrag.
Publisert
2015-12-17
Hvordan referere
Hovda, R. J. (2015). Stories from a Geisha: Den stygge Andy. Nordic Journal of Art and Research, 4(2). https://doi.org/10.7577/if.v4i2.1547
Seksjon
Artikler