Levd skuespillerliv og rolletildeling. En studie av kvinner i norsk institusjonsteater

  • Rikke Gürgens Gjærum
  • Ingrid Vollan
  • Karin Brunvathne Bjerkestrand

Sammendrag

Artikkelen presenterer funn fra den kvalitative studien Kvinner i norsk teater (KIT).  Forskerne har undersøkt kvinnelige skuespilleres opplevelser av rolletildeling i norske institusjonsteatre, sett i et livsløpsperspektiv. Studien bygger på 20 kvalitative forskningsintervju av et strategisk utvalg kvinnelige skuespillere fra små og store institusjonsteatre. Vi drøfter dataene i lys av feminisme og løfter frem seks tema i artikkelen: 1.Repertoar, 2. Utseendefokus, 3. Alderisme, 4. Rolletyper, 5. Rolleønsker, 6. Adelsmerket byttes ut? og 7. Endringsprosesser. I KIT-studien finner vi både skuespillere som er aktive og skapende innovatører og skuespillere som er skapende, men mer passive utøvere.  Et sentralt funn er at suksesskriteriet for å få et berikende arbeidsliv i dag for kvinnelige skuespillere på norske institusjonsteatre handler om å tørre å ‘ta skjeen i egen hånd’ for å unngå marginalisering og alderisme innenfor institusjonen.
Publisert
2015-12-17
Hvordan referere
Gjærum, R. G., Vollan, I., & Bjerkestrand, K. B. (2015). Levd skuespillerliv og rolletildeling. En studie av kvinner i norsk institusjonsteater. Nordic Journal of Art and Research, 4(2). https://doi.org/10.7577/if.v4i2.1548
Seksjon
Artikler