Humanistisk og estetisk omsorg: Om medborgerskap, kulturell identitet og ukrenkelig menneskeverd

  • Rikke Gürgens Gjærum
  • Henny Kinn

Sammendrag

Antallet eldre personer øker i befolkningen. Dette fordrer kreativ, proaktiv og estetisk samfunnsplanlegging med tanke på å bygge en bærekraftig fremtid. Færre yrkesaktive og flere pensjonister krever nye løsninger. Artikkelen belyser hvordan samfunnet vårt kan møte det økende antallet personer med sykdommen demens gjennom humanistisk og estetisk omsorg, når målet er å ivareta, individets tilhørighet og medborgerskap, identitet og ukrenkelige menneskeverd. Artikkelen er basert på fire studier av aldring, levekår og livskvalitet fra 2005-2015, og en gjennomgang av nyere forskning samt aktuelle politiske føringer for eldreomsorgen.
Publisert
2016-10-14
Hvordan referere
Gjærum, R. G., & Kinn, H. (2016). Humanistisk og estetisk omsorg: Om medborgerskap, kulturell identitet og ukrenkelig menneskeverd. Nordic Journal of Art and Research, 5(2). https://doi.org/10.7577/if.v5i2.1847
Seksjon
Artikler