http://dx.doi.org/10.7577/information.v1i2.21

Den kulturelle skolesekken: Passiv tilstedeværelse eller aktiv danning?

Kristin Helene Oftedal

Sammendrag

Med utgangspunkt i erfaringer med Den kulturelle skolesekken – en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag – ser denne artikkelen nærmere på kunst som estetisk erfaring.  På bakgrunn av filosofene Jacques Rancières og John Deweys tekster, undersøkes danningspotensialet i estetisk erfaring som resepsjon, eller mottagelse. Fra henholdsvis et politisk og et evolusjonistisk perspektiv, peker både Rancière og Dewey på at den estetiske erfaring handler om en indre aktivitet som både er skapende og kritisk. Kunsterfaringen kjennetegnes ikke bare av harmoniske stunder av samsvar, men er også er en prosess som betinges av spenningsfull rekonstruksjon og tolkning av det følte og sansede. Slik tilbyr publikumsrollen mulighet for aktiv danning.

Fulltekst:

PDF


Copyright (c) 2012 Kristin Helene Oftedal

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.