http://dx.doi.org/10.7577/information.v6i1.2555

En dannelsesreise i animasjonens landskap – Didaktikk og etikk i Disneys Pinocchio

Marit Aalen, Anders Zachrisson
Omslagsbilde

Sammendrag

Artikkelen fremstiller Disneys Pinocchio som en dannelsesreise der utvikling av dyder står på dagsorden. Hensikten er å vise hvordan filmen kan brukes til å levendegjøre etiske og kristne temaer i undervisning. Temaene settes i relasjon til barns selv­utvikling, og bidrar dermed til å realisere den dannelsesdimensjon som blir fremhevet i styringsdokumenter for både skole og barnehage. Forfatterne bruker hovedtrekkene i filmen til å vise at den dramatiserer en utvikling fra klassisk dydsetikk til en mer kristent orientert etikk. Analysen trekker veksler på dydsetikk, slik den er utformet i antikken og slik den er kristnet gjennom filosofer som Søren Kierkegaard. I forfatternes lesning handler Disneys Pinocchio om at selvutvikling i dydsetisk forstand forutsetter evnen til å gjenkjenne ondskap og aktivt velge det gode. Artikkelen legger også vekt på hvordan tegnefilmens kunstneriske virkemidler bidrar til å levendegjøre den etiske tematikken, og knytter an til fortellermåter barn allerede er kjent med. 

Fulltekst:

PDF


Copyright (c) 2017 Marit Aalen, Anders Zachrisson

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.