Hva er meningen? – Momenter av nærvær i et kunstnerisk utviklingsarbeid

  • Mimesis Heidi Dahlsveen OsloMet

Sammendrag

Denne artikkelen søker å forstå hva mening er i et kunstnerisk utviklingsarbeid. Videre ønsker artikkelen å bidra til en diskurs knyttet til dagens fortelleres arbeidsmetode mot et scenisk uttrykk. Det kunstneriske utviklingsarbeidet «23.27» var en musikalsk fortellerforestilling hvor en autobiografisk fortelling om «da Daniel døde» ble formidlet sammen med den norrøne myten om Balders død. Det metodiske arbeidet mot en forestilling befinner seg i gråsoner mellom hva som er en kunstnerisk prosess, hva som er det endelig produktet og hva som er kunstnerisk utviklingsarbeid. Artikkelen drøfter og skisserer deler av en prosess med fokus på nærvær mot en fortellerforestilling, der det settes opp ulike temaer for å forstå begrepet mening i lys av kunstnerisk utviklingsarbeid. Artikkelen ser også på nærværets betydning i forhold til å forstå mening.

Forfatterbiografi

Mimesis Heidi Dahlsveen, OsloMet
Førstelektor ved Institutt for estetiske fag
Publisert
2019-03-26
Hvordan referere
Dahlsveen, M. H. (2019). Hva er meningen? – Momenter av nærvær i et kunstnerisk utviklingsarbeid. Nordic Journal of Art and Research, 8(1). https://doi.org/10.7577/information.v8i1.2679
Seksjon
Artikler